G7: Nominácia expertov do projektových skupín MŠVVaŠ SR

Grémium 7 najväčších organizácií regionálneho školstva (G7) poskytlo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR spoločný zoznam nominantov – 38 expertov regionálneho školstva  do novovytvárajúcich sa pracovných projektových skupín, ktoré budú pracovať na témach vychádzajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2023 – 2027. Reagovalo tak na ponuku ministra školstva Tomáša Druckera s rešpektovaním požiadavky 2 zástupcov G7 do každého projektového tímu.

“Uvedení nominanti sú výsledkom spoločného rozhodnutia všetkých predstaviteľov G7 a v projektových skupinách MŠVVaŠ SR budú zastupovať expertné tímy vytvorené na úrovni G7 s cieľom zabezpečenia našej expertnej zhody do všetkých projektov.” 

Spôsob vytvárania expertnej zhody bude cieľom novovznikajúcich expertných skupín G7, ktoré v 1. fáze budú kreované na pôdoryse  projektových skupín ministerstva. Každá členská organizácia G7 bude mať možnosť do každej z 19 expertných skupín G7 nominovať 2 zástupcov svojej organizácie. Z dlhodobého hľadiska je zámerom G7 vytvárať aj ďalšie expertné skupiny, ktoré budú reagovať na potreby rôznych spoločenských výziev s cieľom dlhodobej spolupráce v danej oblasti.

Pin It on Pinterest

Share This