Cesty, ktorými sa dá po ukončení základnej školy vybrať, sú rôzne. Preto je treba určiť cieľ a nájsť vhodnú mapu. Možno ste ju práve pri rozhodovaní sa kam ďalej a pri výbere strednej školy práve našli.

Podľa zákona o odbornom vzdelávaní samosprávne kraje do 15. novembra 2018 určili najvyššie počty prijímaných žiakov do 1. ročníkov stredných škôl, ktoré do 30. novembra 2018 zverejnili na internete.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠŠZS) zosumarizovala zverejnené dokumenty v jednotlivých krajoch (Nájsť si ich môžete kliknutím na príslušný kraj).

Na základe nespokojnosti mnohých verejných, cirkevných, ale aj súkromných škôl (pre niektoré školy boli rozhodnutia priam likvidačné – kraj im nepovolil otvoriť ani jednu triedu – sa zdvihla vlna nesúhlasu a viac ako 100 stredných škôl sa odvolalo a žiadalo prehodnotenie rozhodnutia samosprávnych krajov.

ASŠŠZS si vyžiadala podklady rozhodovania v jednotlivých krajoch, zistila, že rozhodovanie sa značne líšili. Vyhlásila petíciu za transparentné a objektívne určovanie počtu žiakov 1. ročníka na stredných školách – po získaní 3000 podpisov ju zaniesla na MŠVVaŠ SR so žiadosťou o stretnutie.

Medzitým, po individuálnych rokovaniach s partnermi z ostatných druhov škôl, iniciovala partnerské stretnutie zástupcov verejných, cirkevných a súkromných škôl s predstaviteľmi všetkých samosprávnych krajov a následne rokovala aj s ministerkou školstva Martinou Lubyovou.

Počty žiakov škôl, ktoré požiadali MŠVVaŠ SR o prehodnotenie, sa budú líšiť – zverejnené budú 31. januára 2019 a zverejníme ich aj my na našej www a sociálnych sieťach.

Našou snahou je sústrediť čo najviac informácií nielen o našich členoch, ale o všetkých súkromných stredných školách, ktoré Vám pomôžu pri rozhodovaní. Zriadili sme na sociálnej sieti Facebook skupinu #kamnastrednu, kde postupne pridávame všetky užitočné informácie hlavne o stredných súkromných školách.

Pin It on Pinterest

Share This