Milé kolegyne a kolegovia!

Deň učiteľov dnes oslavujeme mimo našich škôl a bez prítomnosti žiakov a kolegýň a kolegov. Oveľa viac si uvedomujeme, ako veľmi nám chýbajú a aké krehké sú naše vzájomné prepojenia.

Som hrdá na všetky učiteľky a všetkých  učiteľov, ktorí aj v tejto sťaženej situácii hľadajú cestu ku svojim žiakom, nestrácajú s nimi kontakt a využívajú všetky moderné cesty k plynulému pokračovaniu vo výučbe. A to aj za cenu oveľa náročnejšej cesty pre nás samotných, s potrebou urgentného doškolenia v niektorých doteraz nepoznaných oblastiach.

Milé učiteľky a učitelia. K dnešnému sviatku Vám želám predovšetkým pevné zdravie, veľa síl a odvahy do hľadania nových ciest. Želám Vám aj uznanie, ktoré Vám patrí v každej dobe, nielen v tej vypätej.

Rovnako v tento deň myslím aj na všetkých nepedagogických, odborných aj prevádzkových zamestnancov škôl, bez ktorých by naša práca bola oveľa náročnejšia.

Všetko najlepšie a vďaka za Vašu prácu!

Eva Ohraďanová
 štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS

Pin It on Pinterest

Share This