LEGISLATÍVA: Od septembra novela školského zákona

Dátum účinnosti: 1. 09. 2023

Zákon 276/2023 Z. z.

Názov predpisu: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti: 1. 09. 2023

Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/276/vyhlasene_znenie.html

Linka na portál právnych predpisov

Linka na konsolidované znenie školského zákona

Pin It on Pinterest

Share This