„Šťastný je ten, kto má bohatý zmysel života, šťastný je ten, kto dokáže poctivým úsilím aspoň sčasti uskutočniť svoje ideály,“ zdôraznil Andrej Kiska, prezident SR pri príležitosti Dňa vzniku SR a odovzdávaní ocenení 15 osobnostiam.

Medzi ocenenými bola aj Mária Smreková, riaditeľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave. Prevzala si Medailu prezidenta SR za dlhoročné významné zásluhy v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. Gratulujeme!

Viac informácií: Prezident Andrej Kiska vyznamenal 15 osobností

Autor fotografie: Kancelária prezidenta SR

Pin It on Pinterest

Share This