Maturity 2020 v takej podobe, ako ich poznáme, v tomto školskom roku nebudú. Uviedol to minister školstva na tlačovej besede, ktorej záznam si môžete pozrieť nižšie.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje termíny a organizáciu internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne:

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy je 7. máj 2020.

Vysvedčenie posledného ročníka strednej školy vydá stredná škola spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

Všetky potrebné informácie, usmernenia a kľúčové dokumenty nájdete na linkách ministerstva a www.ucimenadialku. Minister školstva  vo štvrtok 23.4.2020 bude prostredníctvom svojho streamu na Instagrame odpovedať aj na otázky študentov.

Pin It on Pinterest

Share This