MÉDIÁ: The Slovak Spectator k 30-ročnej skúsenosti ASŠŠZ

The Slovak Spectator, 5. február 2024

The Slovak Spectator / Private school pioneers call for teaching overhaul

Children need to be taught differently to navigate today’s world, teachers say.

Téma: Pohľad na 30-ročné fungovanie ASŠŠZ a súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku

Hostia: EVA OHRAĎANOVÁ, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, Mária SMREKOVÁ, spoluzakladateľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave a spoluzakladateľka ASŠŠZ

Autorka: Jana Liptáková

ANOTÁCIA: Eva Ohraďanová a Mária Smreková sa vracajú k vzniku súkromného školstva na Slovensku, fungovaniu Asociácie súkromných škôl a školských zariadení, ktorá o niekoľko dní oslávi 30. rokov svojho fungovania. Rozoberajú tiež kľúčové výzvy pred ktorými stoja školy v súčasnosti.

Linka na celý rozhovor (odomknuté pre čitateľov zo #sukromneskoly): Private school pioneers call for teaching overhaul – spectator.sme.sk

Foto: printscreen úvodu rozhovoru

Pin It on Pinterest

Share This