Schválenie novej podoby Stanov ASŠŠZS, dovolenie členov Správnej rady ASŠŠZS a predstavenie nového tímového fungovania ASŠŠZS sú tri kľúčové zmeny, ktoré odhlasovali členovia Asociácie na mimoriadnom Valnom zhromaždení 16. októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Nadpolovičná väčšina členov ASŠŠZS sa na Valnom zhromaždení dozvedela nielen novinky a návody, ako postupovať v súlade s novou školskou legislatívou, ako rokovať pri určovaní najvyšších počtov žiakov 1. ročníka stredných škôl a pri pláne výkonov, ale aktívne vstúpila aj do rozhodovania o novej podobe fungovania ASŠŠZS.

Život si vyžiadal zmeny a postavenie súkromných škôl a školských zariadení združených v ASŠŠZS sa za posledných 10 rokov zmenilo tiež. Správna rada Asociácie počas troch letných mesiacov aktívne rišila ďalšie smerovanie Asociácie a jeho zapacovanie do zmien Stanov, ktoré sa naposledy menili takmer pred 10 rokmi. Ideme ďalej a od organizácie, ktorej najvyššou úlohou bolo brániť súkromné školy a školské zariadenia a vysvetľovať ich dôležité miesto v systéme, sme sa stali kľúčovým partnerom ktorý združuje lídrov pedagogických inovácií, lídrov, ktorí majú jedinečnú skúsenosť v budovaní a dlhoročnom fungovaní škôl, ktorých absolventi dokazujú kvalitu poskytnutého vzdelávania.

 

 

Okrem tejto hlavnej zmeny si naši členovia i verejnosť po zaregistrovaní nových stanov určite všimne aj oficiálnu zmenu názvu, ktorá tiež odzrkadľuje kus cesty – pôvodný oficiálny názov Asociácia riadiacich pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska sa pred 10 rokmi skrátila na Asociáciu pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. a už čoskoro budeme mať názov Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ).

Noviniek je veľa, o všetkých Vás – hlavne našich členov – budeme postupne informovať aj v neverejnej sekcii našej webovej stránky, kde budú mať naši členovia prístup aj k sumarizovaným údajom spracovaných VZN – a financií, ktoré poskytujú jednotlivé obce v rámci originálnych kompetencií neštátnym školám a školským zariadeniam.

Pre všetkých členov je kľúčovou informáciou PREREGISTRÁCIA, ktorá sa uskutoční po zaregistrovaní svhválených stanov na Ministerstve vnútra SR. Preto je dôležité sledovať stránku a aktualizovať si svoje údaje.

Pin It on Pinterest

Share This