Minister školstva B. Gröling sa na tlačovej besede 25. 3. 2020 vyjadril k postupu voči súkromným školám a školským zariadeniam v súvislosti s krízovou situáciou vyvolanou opatreniami voči šíreniu pandémie spôsobenej koronavírusom. Jeho vyjadrenie bolo na konkrétnu otázku novinára.

Otázka (M. Chlebovec, TV Markíza):

Pán Gröhling, ja sa chcem spýtať, či už viete, v tejto situácii aj povedať alebo máte nejakú predstavu, čo bude so súkromnými zriaďovateľmi, so súkromnými škôlkami a školami, pretože sa nám  rodičia sťažujú, že musia, napriek tomu, že ich deti nechodia do škôl a škôlok, naďalej platiť naďalej poplatky, takže čo v takej situácii?

B. Gröhling:

Toto je otázka, ktorú prioritne bude musieť riešiť  pán minister práce a sociálnych vecí. My sme dnes mali vládu, bohužiaľ, mal iné povinnosti v Národnej rade, chcel som presne o tomto sa rozprávať. Máme sa stretnúť aj zajtra a vyriešiť celý tento problém.

Nehovorme o tom, že budeme im suplovať nejaké financie alebo niečo podobné, lebo to tak nie je. My by sme ich mali momentálne podporiť za tú prácu, ktorú doteraz robili pre tieto deti a pre rodičov, a myslím si, že je ten čas ich podporiť, aby mohli následne, keď prejde táto situácia, pokračovať ďalej.

Záznam tlačovej besedy na TA3:

Dôležité odkazy:

Minister školstva B. Gröling na tlačovej besede 25. 3. 2020 predstavil portál www.ucimenadialku.sk, ktorý vznikol vďaka iniciatívam mnohých vzdelávacích iniciatív a združení, v súčasnosti funguje pod záštitou MŠVVaŠ SR a v súčasnosti už obsahuje aj kľúčové a záväzné právne informácie, predstavil ďalšie kroky riešenia situácie, ako aj zriadenie informačných telefonických liniek pre riaditeľov i rodičov.

Pin It on Pinterest

Share This