Hľadanie novej kvality vzťahov medzi súkromnými školami, verejnou správou a ďalšími kľúčovými a partnermi, ktorí by mali vytvoriť pevné mosty spolupráce pri smerovaní vzdelávania pre budúcnosť našich detí bolo hlavnou témou konferencie súkromných škôl Stavanie mostov, ktorá sa uskutočnila 14.-15. apríla 2016 v Trnave.

„Súkromné školy plnia vzdelávaciu úlohu štátu, to znamená: plnia ju dobre, ich absolventi sa uplatňujú aj na trhu práce aj vo vyššom stupni vzdelávania,“ Peter Plavčan, minister školstva

„Súkromné školy plnia vzdelávaciu úlohu štátu, to znamená: plnia ju dobre, ich absolventi sa uplatňujú aj na trhu práce aj vo vyššom stupni vzdelávania,“ zhodnotil Peter Plavčan, minister školstva a aj v kontexte vládou prijatého programového vyhlásenia vlády  zdôraznil, že je na Slovensku historická príležitosť uskutočniť zmeny vo vzdelávaní za účasti všetkých kľúčových aktérov. „Skúsme spojiť sily a naozaj uskutočniť tú najväčšiu reformu školstva za posledných 25 rokov. Cítim, že je k tomu vôľa v školskej a akademickej obci, na strane Ministerstva školstva a konečne máme na to aj finančný balík. 2 miliardy eur musíme využiť naplno,“ zdôraznil minister v panelovej diskusie s poslancami Národnej rady SR  Ľubomírom Petrákom, Veronikou Remišovou a Martinom Poliačikom a Jozefom Turčánym, výkonným podpredsedom ZMOS.

of-fin-26

Stavanie mostov

Diskusiu o vývoji školstva a možnostiach spolupráce pri tvorbe vzdelávania bola kľúčovou témou odbornej konferencie súkromných škôl Stavanie mostov. „Diskutovali sme o tom, čo potrebujú nielen súkromné školy, ale všetky školy na Slovensku,“ zhrnula diskusiu Saskia Repčíková, prezidentka Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠaŠZS) a zdôraznila, že treba vyvracať aj mýty o súkromných školách, napr. o ich nekvalite, pretože: „súkromné školy dominujú vo všetkých národných testovaniach. V Testovaní 5 sme najlepší vo všetkých testovaných predmetoch, takisto v Testovaní 9 dosahujeme nadpriemerné výsledky, v Maturite súkromné školy dominujú v matematike a v jazykoch a v testovaní PISA neštátne školy dosahujú o 50 bodov lepšie výsledky ako študenti verejných škôl a aj svojím nízkym počtom škôl dokázali zlepšiť celoštátny priemer výsledkov v meraní PISA o 10 bodov“.

Na konferencii, ktorú pripravila Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska (ASŠaŠZS) sa zúčastnilo takmer 150 zriaďovateľov a riaditeľov súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku a 20 hostí, medzi ktorými boli aj aj partneri z Českej republiky (Mgr. Vladimír Kolder, predseda a Petr Flajšar, člen Rady Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska) a predstavitelia odborových a záujmových združení škôl.

V diskusii rezonovalo Programové vyhlásenie vlády v časti Vzdelávacia politika, ktoré Vláda SR prijala len jeden deň pred konferenciou, a očakávaný vývoj systému vzdelávania na Slovensku v nasledujúcom období a v dlhodobom horizonte. Konferencia bola súčasťou dvojdňového stretnutia, počas ktorého účastníkov absolvovali odborné semináre, prednášky, návštevy úspešných školských zariadení v Trnave, ako aj tematické workshopy.

Záznam panelovej diskusie:

Fotografie z podujatia:

Napísali o nás:

Pin It on Pinterest

Share This