Zoznam Sieť škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR – časť súkromné školy a školské zariadenia (stav k 31. 10. 2014) obsahuje zoznam a kontakty na zriaďovateľov v členení:

 • materské školy a špeciálne materské školy
 • základné školy a špeciálne základné školy
 • základné umelecké školy
 • gymnáziá
 • konzervatóriá
 • stredné odborné školy a špeciálne stredné školy
 • akadémie
 • stredné umelecké školy
 • strediská praktického vyučovania a strediská odbornej praxe
 • spojené školy
 • jazykové školy
 • centrá voľného času
 • školské kluby detí
 • centrá špeciálno-pedagogického poradenstva a centrá pedagogicko-psychologického poradenstva
 • ostatné školy a školské zariadenia
 • elokované pracoviská

Ďalšie členenie zoznamu je podľa príslušnosti k samosprávnemu kraju.

Stiahnite si: Sieť škôl a školských zariadení…

sgh

Pin It on Pinterest

Share This