Dohoda o spoločnej žiadosti o prijatie adresovanej novej Vláde SR v súvislosti s presadzovaním požiadaviek Deklarácie do programového vyhlásenia vlády SR bola výsledkom rokovania 21. 3. 2016 na pôde odborov pod vedením predsedu Pavla Ondeka,. Na stretnutí sa zúčastnila aj Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZ.

Diskutovalo sa aj o aktuálnej situácii, o ďalších spoločných krokoch v najbližšom období, ako aj o formách a metódach presadenia požiadaviek Deklarácie.

Viac informácií: Stretnutie so signatármi Deklarácie

Pin It on Pinterest

Share This