Začiatkom októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie expertov OECD s predstaviteľmi škôl na Slovensku, na ktorom sa za súkromné školy zúčastnila členka Správnej rady ASŠŠZS Mária Smreková, riaditeľka 1. súkromného gymnázia v Bratislave.

Na podujatí sa rozoberalo 8 tém:

  • Učiace sa Slovensko- dlhodobé ciele
  • PISA 2015 problém nerovnosti výsledkov testu z prírodovednej gramotnosti v súvislosti so sociálno-ekonomickým statusom rodiny
  • Status a atraktívnosť profesie učiteľ
  • Súčasné odmeňovanie učiteľov, ohodnotenie súčasného stavu
  • Spôsob vzdelávania učiteľov
  • Perspektíva profesie učiteľa
  • Posúdenie súčasných rozpočtových trendov, rola EIF a ESF
  • Ohodnotenie politiky vzdelávania

Predstavitelia škôl na Slovensku sa zhodli na pozitívnom hodnotení pripraveného materiálu Učiace sa Slovensko, dotkli sa aj financovania v školstve, príprave budúcich pedagógov,

Mária Smreková v diskusii zdôraznila, že: „V Národnej správe je veta „Nevzdelávame sa preto, aby sme boli vzdelaní…“ (ale preto, aby sme sa zapojili do trhu práce). Tento postoj je pri spoločenských zmenách neudržateľný. Najbližších 10 rokov zmizne potreba tretiny a viac povolaní, ktoré budú nahradené umelou inteligenciou a namiesto 5-dňového pracovného týždňa bude treba pracovať dva, tri dni. Ako vyplníme zostávajúci čas? Chlieb a hry? Toto je závažná otázka pre sociológov, psychológov, atď, ale aj pre nás učiteľov. Ako pripraviť žiakov na potreby života v budúcnosti. Nie je riešením široká oblasť vzdelávania zameraného na tvorbu v každom aspekte? Zatiaľ je na to veľmi malý priestor v jednotlivých gramotnostiach. Testovaním dostanem odpoveď len na to, na čo sa pýtam. Nebolo by teba zmeniť aj ciele a obsahy PISA?“

Niektoré z otázok, ktoré sa na stretnutí diskutovali, budú aj predmetom ďalších stretnutí súkromných škôl a školských zariadení a to aj napriek tomu, že súkromné školy v dlhodobom sledovaní PISA dosahujú výsledky, ktoré sú nad priemerom komplexných výsledkov žiakov zo Slovenska.

Pin It on Pinterest

Share This