Do prvých ročníkov 8-ročných gymnázií v školskom roku 2019/20 môže nastúpiť najviac 2560 prvákov do žiakov, z toho 1910 žiakov na štátne, 492 na cirkevné a 158 na súkromné gymnáziá. Zatiaľ čo si žiaci v každom kraji budú môcť vybrať medzi štátnym a cirkevným 8-ročným gymnáziom, ponuka súkromných škôl je značne obmedzená. Súkromné školy otvoria prvé ročníky len v polovici z nich – v Bratislavskom samosprávnom kraji, Banskobystrickom, Prešovskom a Nitrianskom kraji.

Najvyšší počet žiakov 1. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom pre školský rok 2019/2020 (násobok 5% žiakov z daného populačného ročníka každého samosprávneho kraja) v súlade s § 64 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kraj/počet žiakov/násobok) zverejnilo MŠVVaŠ SR.

Do štátnych gymnázií nastúpi najviac 1910 žiakov (75% celkového počtu prvákov v 8-ročných gymnáziách v školskom roku 2019/20), cirkevné gymnáziá prijmú 492 žiakov (19%) a súkromné školy môžu prijať najviac 158 žiakov (6%).

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj a Trenčiansky kraj nebudú mať otvorenú žiadnu triedu 8-ročného súkromného gymnázia. Školy, ktorým nebolo pridelené žiadne miesto:

Zdroje:
http://www.minedu.sk/data/att/13529.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/13867.pdf

 

Pin It on Pinterest

Share This