Revízia Stanov ASŠŠZS je jedna z kľúčových úloh, ktorej sa členovia Správnej rady ASŠŠZS venovali v letných mesiacoch. Práca bola rozdelená na 3 etapy tak, aby bola ukončená ešte pred Valným zhromaždením.

Na zasadnutí členov Správnej rady 29.8.2019 v Liptovskom Mikuláši bola diskusia k rôznym modelom fungovania v ďalšom období a bude pokračovať aj naďalej.

Správna rada sa definitívne dohodla na dátume a mieste Valného zhromaždenia a na rámcovom programe:

Mimoriadne Valné zhromaždenie členov ASŠŠZS sa uskutoční v stredu 16. októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši v čase od 10.00 – 16.00 h.

Mimoriadne Valné zhromaždenie bude určené výlučne členom ASŠŠZS a bude zamerané hlavne na zmeny súvisiace s odchodom p. Saskie Repčíkovej z postu prezidentky ASŠŠZS.

Členovia sa zaoberali aj novými legislatívnymi zmenami, aktivitami k Plánom výkonov, určovaním najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl, naplánovaným spoločným rokovaním zástupcov súkromných škôl v Krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP), ktoré sa uskutoční v septembri 2019.

Počas rokovania sa členovia Správnej rady stretli aj s členmi pracovnej skupiny Deti nepočkajú, ktorá pripravuje rozsiahlu spoluprácu na lokálnej úrovni v rámci celého Slovenska a rada by s ASŠŠZS spolupracovala formou synergií vychádzajúcich z aktivít našich a ich členov. 

Pin It on Pinterest

Share This