Dňa 22. októbra 2019 bolo vyhlásené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky:

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 9. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Nariadenie o.i. upravuje aj Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Pin It on Pinterest

Share This