Dňa 18. novembra 2019 bol vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky: Zákon č. 371/2019 Z. z. Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako sa uvádza v Dôvodovej správe “Návrh zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov reaguje na aktuálny spoločenský stav spočívajúci v dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkoch v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a tiež na súčasný právny stav, ktorý je založený na absencii ucelenej právnej úpravy, ktorá by jasným a zrozumiteľným spôsobom stanovovala bezpečnostné požiadavky na detské ihrisko ako celok, zodpovednostné vzťahy pri prevádzkovaní detských ihrísk a základné povinnosti vlastníkov, resp. prevádzkovateľov späté so sprístupňovaním detského ihriska verejnosti.”

Dátum účinnosti: 01. 01. 2020

Pin It on Pinterest

Share This