Dňa 1. októbra 2019 bola vyhlásená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky:

VYHLÁŠKA č. 292 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 24. septembra 2019, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl

Vyhláška ustanovuje kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný školský rok.

Pin It on Pinterest

Share This