Minister školstva Juraj Draxler pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil za úspešnú celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu v oblasti stredoškolského vzdelávania aj Ing. Annu Pavlusovú (Súkromná stredná odborná škola hutnícka, Železiarne Podbrezová) a Dr. Beátu Matušákovú (Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Žilina) za mimoriadne výsledky dosiahnuté v pedagogickej a výchovnej práci v špeciálnom školstve najvyšším rezortným ocenením – Veľkou medailou sv. Gorazda.

Ďakovný list dostala PhDr. Viera Jakubove (Súkromné gymnázium v Lučenci) za dlhoročnú vynikajúcu pedagogickú a výchovnú činnosť a príkladnú prácu so žiakmi a Mgr. Martin Polák (Súkromné gymnázium, Bardejov) za dlhoročnú pedagogickú prácu a rozvoj atletiky.

Viac informácií: Minister Juraj Draxler ocenil pedagógov za mimoriadne úspechy

Foto: MŠVVaŠ SR

Pin It on Pinterest

Share This