Predstavitelia súkromných stredných škôl a 8-ročných gymnázií Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa 15. mája 2018 stretli na pôde 1. Súkromného gymnázia v Bratislave, aby za účasti Igora Urbančíka, vedúceho Odboru školstva BSK a poslanca Národnej rady SR Branislava Grohlinga rokovali o spôsobe určovania počtu 1. tried 8-ročných gymnázií a stredných škôl v kompetencii samosprávneho kraja.

Po spoločnej dohode o vytvorení pracovnej skupiny, v ktorej budú zástupcovia súkromných škôl v kraji, sme sa dohodli na 1. pracovnom stretnutí, k tvorbe Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v SŠ v BSK na roky 2018 – 2023.

Pin It on Pinterest

Share This