„Riaditelia a zriaďovatelia by mali byť hybnou silou nastupujúcich reforiem,“ zdôraznil Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v úvode svojho vystúpenia na Výročnej konferencii súkromných škôl 2017 21. apríla 2017 v Starej Lesnej. Štátny tajomník, ktorý tiež v jednej etape svojho života pôsobil ako učiteľ na súkromnej škole ELBA v Prešove, a má skúsenosť s tým, že súkromné školy vedia byť progresívne, flexibilné a vedia priniesť niečo nové, sa venoval materiálu Učiace sa Slovensko z pohľadu politika i odborníka z praxe.

Dokument Učiace sa Slovensko musí byť spojený so sieťou ľudí, ktorí chcú reformu, mal by sa stať manuálom minimálne pre ďalších dvoch ministrov aj po roku 2020, ináč táto reforma nebude úspešná, zdôraznil. Peter Krajňák očakáva, že aj Asociácia ako jedna zo stavovských organizácií, tiež sformuluje možno 5-6 základných bodov, ktoré považuje za dôležité, aby sa v roku 2018 dostali do Akčného plánu reformy.

Priamo riadené organizácie (26) musia byť pevné odborne a organizačne, musia spolupracovať a vytvoriť synergiu efektu, ktorý sa má prejaviť v slovenskom školstve. Je potrebné sa zamyslieť, či ich nenahradiť, po vzore českého zlúčenia, či by nebola lepšia jedna silná organizácia pre pedagógov, ktorá by zabezpečila servis a kvalitu vzdelávania. Pri prvom pláne návrhu reformy – v oblasti s extrémizmom natrafili na skúsenosť z tvorby učebníc, že napr. tímy, ktoré pripravovali učebnicu dejepisu, vôbec nespolupracovali s tímom, ktorý robil občiansku náuku, výsledkom je, že nie je súhra medzi jednotlivými tematickými oblasťami. Výsledkom je, že predposledná hodina v deviatom ročníku je venovaná poslednej etape našich dejín, čo je veľmi málo. Peter Krajňák vyzval účastníkov konferencie k tomu, aby prispeli k tvorbe dokumentu pod vedením filozofa Fedora Blaščáka, Návrh k tomu, ako pristupovať k poslednej etape nášho vývoja, posilňovať vlastenectvo a vzťah k našej krajine, by mal byť hotový do konca júna tohto roka a jeho cieľom je  spoločne sa vysporiadať s s týmto problémom v oblasti.

Hlásime sa k odkazu, ktorý vznikol po roku 1989, kedy sa bojovalo, aby súkromné školy boli súčasťou vzdelávacieho systému, povedal Peter Krajňák a upozornil, že otázkou, ktorú otvoria ešte v tomto roku, je, ako ďalej sú súkromnými centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Otvárajú diskusiu a budú hľadať zhodou v tom, aby sa kopíroval zahraničný poradenský systém.

V najbližšom období je na rokovanie vlády pripravený Návrh o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení, v ktorom je vylepšenie systému, ale zároveň aj definovanie  pôsobenia Štátnej školskej inšpekcie vo vzťahu k súkromným školám, ku ktorému treba viesť ďalší dialóg.

Prečítajte si tiež: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony-nové znenie

Ďalšou kľúčovou otázkou je financovanie a prideľovanie finančných zdrojov samosprávam, ktoré pristupujú k súkromným školám rôzne.

Pin It on Pinterest

Share This