Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2017.

Stiahnite si: Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018

Dôležité dátumy:

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október – 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december 2017 – 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
JarnéBanskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 16. február 2018 (piatok) 19. február – 23. február 2018 26. február 2018 (pondelok)
JarnéKošický kraj, Prešovský kraj 23. február 2018 (piatok) 26. február – 2. marec 2018 5. marec 2018 (pondelok)
JarnéBratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 2. marec 2018 (piatok) 5. marec – 9. marec 2018 12. marec 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2018 (pondelok)

Ďalšie dátumy:

September

 • september-november: pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku
 • september: príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2018 (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ), ktorej hlavnou sledovanou oblasťou je čitateľská gramotnosť.
 • september: príprava hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD TALIS 2018 (medzinárodná štúdia monitorujúca vplyv vzdelávacej politiky na prácu učiteľov a vyučovanie), ktorá je realizovaná formou online dotazníkového prieskumu učiteľov a riaditeľov škôl ISCED.
 • 1. 9. (piatok): začiatok školského roka
 • 4. 9. (pondelok): začiatok školského vyučovania
 • 4.-7.9.: Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.
 • 5.-8.9.: Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017

November:

 • zverejnenie medzinárodnej správy o výsledkoch testovania v oblasti tímového riešenia problémov PISA 2015

December:

 • 5.12.: zverejnenie medzinárodnej správy štúdie IEA PIRLS 2016 (čítanie s porozumením – čitateľská gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ) spolu s krátkou správou o výsledkoch štúdie z pohľadu SR

Január:

 • 31.1. (streda): koniec školského vyučovania v prvom polroku školského roka

Február

 • pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9 vo vybraných základných školách
 • 1. 2. (štvrtok): začiatok školského vyučovania v druhom polroku školského roka

Marec

 • marec-máj: zber údajov OECD TALIS 2018 Školy zapojené do merania budú o presnom termíne realizácie merania informované.
 • 13.3. (utorok): Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
 • 14.3. (streda): Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
 • 15.3. (štvrtok): Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky – matematika
 • 16.3. (piatok): Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky – maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra
 • 21.3. (streda): Testovanie 9-2018, T9-2018 – celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

Apríl

 • generálna skúška EČ MS (externej časti maturitnej skúšky) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v zmysle novej vyhlášky, ktorá nadobudne účinnosť 1. 9. 2018. . Testovanie sa uskutoční na vzorke žiakov.
 • 5.4. (štvrtok): náhradný termín Testovania 9-2018
 • 10.-13.4.: Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2018)

Máj

 • 21.5.– 8. 6.: interné časti maturitnej skúšky

Jún

 • 29.6. (piatok): koniec školského vyučovania v druhom polroku

 

Dôležité linky:

Pin It on Pinterest

Share This