Minister školstva Peter Plavčan prijal petičný výbor Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pod vedením predsedu Pavla Ondeka, ktorý mu doručil Petíciu za zjednotenie financovania. V doručenej petícii sú dve požiadavky:

  1. Aby sa financovanie a riadenie všetkých škôl a špeciálnych školských zariadení vrátilo z Ministerstva vnútra SR výlučne do kompetencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  2. Aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií realizovaného prostredníctvom MŠVVaŠ SR.

Súčasťou petície je 4 891 petičných hárkov so 78 030 podpismi občanov SR.

Minister Plavčan uviedol, že rezort školstva súhlasí s prvou požiadavkou a zašle oficiálne vyjadrenie do 13. 8. 2016.

Zdroj: Petičný výbor odborového zväzu u ministra školstva – Učiteľské noviny

Ilustračné foto: Minister P. Plavčan na konferencii súkromných škôl, 2016

Pin It on Pinterest

Share This