Po konzultáciách a Asociáciou základných umeleckých škôl – EMU a Združením katolíckych škôl Slovenska, sa aj ASŠŠZS pridala k výzve na zmenu koeficientov v individuálnej a skupinovej forme vyučovania v jednotlivých odboroch ZUŠ.

Požadujeme, aby sa zachovala spravodlivá podpora štátu obom formám vyučovania vo výške približne 81% z celkových nákladov na vyučovanie žiaka, aby sa nenavyšoval sa celkový počet prepočítaných žiakov, ani celková suma pridelených finančných prostriedkov, aby sa negatívne nemotivovalo k umelému navyšovaniu počtov žiakov v individuálnej forme vyučovania a nebola degradovaná úroveň vzdelávania v skupinovej forme vyučovania.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR po predchádzajúcej konzultácii (2015) s Asociáciou základných umeleckých škôl – EMU navrhuje pre zmiernenie dopadov na skupinovú formu vyučovania kompromisný návrh koeficientov 12, 9 a 6,0. Pri týchto koeficientoch sa:

  • zachová spravodlivá podpora štátu obom formám vyučovania vo výške približne 81% z celkových nákladov na vyučovanie žiaka
  • nebude navyšovať celkový počet prepočítaných žiakov, ani celková suma pridelených finančných prostriedkov
  • nebude negatívne motivovať k umelému navyšovaniu počtov žiakov v individuálnej forme vyučovania
  • nebude degradovať úroveň vzdelávania v skupinovej forme vyučovania.

Tento návrh koeficientov podporilo aj Združenie katolíckych škôl Slovenska.

V prípade, že aj vo vašej ZUŠ (obecnej, súkromnej i cirkevnej) podporujete kompromisný návrh koeficientov vo výške 12,9 a 6,0, informujte prosím mailom o svojom stanovisku generálneho riaditeľa Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR:

Marian Galan, tel.: 02/59374 263, fax: 02/59374 229, srs@minedu.sk

Pin It on Pinterest

Share This