Asociácia súkromných škôl a školských zariadení SR podporuje prípravu vzniku vzdelávacej pomôcky, ktorá žiakom stredných škôl pomôže zlepšiť sa v kritickom myslení.

Projekt autorsky zastrešujú lektori kritického myslenia Ondrej Gažovič a Ján Markoš. Autori v nej vysvetlia pravidlá správnej argumentácie, predstavia argumentačné fauly a základy práce s informáciami.

Ondrej Gažovič (33) vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. Päť rokov pôsobil ako diplomat na ministerstve zahraničných vecí a na zastupiteľskom úrade v Berlíne. Prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte a Diplomatickej akadémii.

Ján Markoš (32) vyštudoval filozofiu a evanjelickú teológiu na Univerzite Karlovej v Prahe. Venuje sa vzdelávaniu, najmä v oblasti kritického myslenia. Dva roky učil na bratislavskom gymnáziu C.S. Lewisa, štyri roky viedol Sokratov inštitút, projekt pre nadaných vysokoškolákov. Je aj šachovým veľmajstrom a trénerom, o kráľovskej hre napísal i dve knihy.

Časť určená školám bude mať vyše tridsať strán a okrem výkladu bude obsahovať aj cvičenia a aktivity, ktoré môžu učitelia robiť na hodinách so študentmi. Našim cieľom je tiež nadviazať na vydanie publikácie doplňujúcou sériou tréningov pre študentov a učiteľov priamo na stredných školách,” uvádzajú autori na stránke, kde môžete vznik príručky podporiť aj Vy.

 Príručku rozošlú zadarmo stredným školám, preto čím viac vyzbieraných peňazí, tým viac detí príručku dostane.

Čo platí Denník N

Denník N zabezpečí na vlastné náklady redakčnú prípravu časopisu a príručky (ktoré budú aj vo voľnom predaji), aj propagáciu projektu. Vyzbierané peniaze tak budú použité na tlač, administráciu projektu a prepravu.

Časový plán

Časopis s príručkou bude hotový v priebehu októbra 2017. Počas októbra a novembra prebehne komunikácia so školami. Časopis bude do tried dodaný najneskôr v decembri.

Pin It on Pinterest

Share This