Legendárny tanečník Sergei Polunin prichádza osobne do Bratislavy, kde bude hviezdou dvoch večerných predstavení.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska v spolupráci s MILOSH Limited, PAVLEYE production a Baletom SND prináša aj deťom jedinečnú príležitosť stretnúť tohto legendárneho tanečníka naživo.

Srdečne Vás pozývame na uzatvorené predstavenie pre školy a školské zariadenia, ktoré sa skladá zo životopisného fimu Dancer a malej besedy Sergeia Polunina s deťmi.

Čas a miesto:

Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava
streda 27. september 2017 14.00-16.00 h

Cena vstupenky na žiaka:

10 € (môžete využiť aj kultúrne poukazy)

Ďalšie informácie pre školy:

stella.hanzelova@sukromneskoly.sk

Prijímanie prednostných objednávok výhradne škôl a školských zariadení na základe tejto exkluzívnej ponuky trvá do 17. septembra 2017.

Po uvedenom dátume bude SND rezervovať miesta v poradí došlých záväzných objednávok až do vyčerpania kapacity sály.

Postup:

1.  Záväzná objednávka

Škola/školské zariadenie pošle záväznú objednávku na predstavenie Dancer (pre školy) na adresu SND – Jarmila Adamcova – jarmila.adamcova@snd.sk (02 20472294).
V objednávke uvedie počet lístkov a spôsob úhrady:     Slovenské národné divadlo  
Sídlo: Pribinova 17, 819 01 Bratislava 111
IČO: 00 164 763
DIČ: 2020829954
IČ pre DPH: SK 2020829954
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000069886/8180

Záväzná objednávka musí obsahovať:

     Názov školy
     Fakturačné údaje
     Kontaktná osoba
     Počet požadovaných vstupeniek
     Forma odberu //osobný odber, zaslanie poštou

Škola následne dostane faktúru zo SND. Po jej úhrade v plnej výške budú škole vystavené vstupenky.

2. Úhrada

– na faktúru (bez možnosti využiť kultúrne poukazy).
– v hotovosti: odporúčame, ak chcete využiť kombináciu úhrady s využitím kultúrnych poukazov.

3. Vstupenky

Vstupenky budú škole odoslané poštou, prípadne si ich škola vyzdvihne v pokladni SND v deň premietania od 13.00 h.

Priebeh podujatia:

13.00 h: vyzdvihnutie lístkov v pokladni SND
13.45 h: obsadzovanie miest
14.00 h: začiatok premietania
15.30 h: začiatok besedy so Sergeiom Poluninom (písomné i ústne otázky)
cca 16.00 h: záver
Sergei Polunin patrí v súčasnosti k najvýraznejším osobnostiam svetovej baletnej scény. „James Dean baletu“, ako ho často označuje kritika, má tiež prívlastok „najtalentovanejší baletný tanečník svojej generácie“, prirovnávaný k legendárnemu Michailovi Baryšnikovovi. Ukrajinský tanečník – dnes najmladší sólista v histórii Kráľovského baletu v Londýne – sa z najprestížnejších divadiel dostal až na filmové plátno vďaka producentke Gabrielle Tana a americkému režisérovi Stevenovi Cantorovi. Oceňovaný film DANCER jedinečným spôsobom podáva obraz výnimočného umelca.

Pin It on Pinterest

Share This