Milí kolegovia,

pozývame Vás na pravidelné podujatie našej asociácie – Konferenciu a Valné zhromaždenie členov ASŠŠZS.

Tento rok je podujatie venované postaveniu a úlohe súkromných škôl v pripravovanom Národnom programe výchovy a vzdelávania – Učiace sa Slovensko.

Privítame tvorcov programu a iných hostí, s ktorými prediskutujeme reformné zámery.

Budete sa môcť inšpirovať skúsenosťami súkromných škôl a školských zariadení, ktoré už reformu predbehli.

Užijete si panelové, plenárne i neformálne diskusie s priateľmi a kolegami, spoločenský program aj relax v krásnej prírode pod Tatrami.

Veríme, že zažijete 2 dni plné nových a inšpirujúcich myšlienok, dobrých nápadov, užitočných debát a skvelého relaxu.

Srdečne Vás pozývame!

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na tohtoročné odborné podujatie Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR –

odbornú konferenciu súkromných škôl s témou: „Učiace sa Slovensko v súkromných školách a školských zariadeniach“ a Valné zhromaždenie členov Asociácie súkromných škôl a školských zariadení SR, ktoré sa budú konať

20. – 21. apríla 2017 v Hoteli Kontakt, v Starej Lesnej.

 

Program podujatia:

20.4. 2017, štvrtok, program pre len členov ASŠŠZS

10.00 – 11.00  registrácia na Valné zhromaždenie ASŠŠZS a spoločné rokovanie Správnej rady ASŠŠZS a vedúcich odborných sekcií k spoločnému stanovisku

11.00 – 13.00  Valné zhromaždenie ASŠŠZS: správa o činnosti a hospodárení v roku  2016, plán činnosti na roky 2017 – 2018, voľby do orgánov Asociácie

13.00OBED

 14.00 – 17.00  odborná konferencia „Učiace sa Slovensko v súkromných školách a školských zariadeniach“

– predstavenie Národného programu výchovy a vzdelávania SR – Učiace sa Slovensko

– špecializovaná panelová diskusia s tvorcami programu

– plenárna diskusia s tvorcami programu

 17.00 – 17.30 prestávka

 17.30 – 18.30 zasadnutie odborných sekcií – tvorba stanovísk do spoločného vyhlásenia ASŠŠZS k NPRVV – Učiace sa Slovensko

19.00 – 20.00 spoločná slávnostná večera + čaša vína

 20.00

  1. Spoločensko – vzdelávací koncert
  2. pokračovanie voľnej diskusie s tvorcami NPRVV – Učiace sa Slovensko
  3. biliardový turnaj

21.4.4. 2017, piatok – program pre členov aj nečlenov ASŠŠZS 

9.00

Príspevok zástupcu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k aktuálnym témam, týkajúcim sa súkromných škôl a školských zariadení SR

 „Predbehli sme reformu“

Príspevky zo súkromných škôl a školských zariadení, ktoré už experimentálne overili a úspešne realizujú myšlienky a vecné návrhy, obsiahnuté v reformnom pláne NPRVV – Učiace sa Slovensko

 12.00 obed

 13.00

„Reformné inšpirácie zo súkromných škôl a školských zariadení SR“

Workshopy podľa jednotlivých druhov škôl a školských zariadení, obsahovo reflektujúce reformné zámery, obsiahnuté v reformnom pláne NPRVV – Učiace sa Slovensko

 14.30 predstavenie Spoločného vyhlásenia súkromných škôl a školských zariadení k NPRVV – Učiace sa Slovensko

15.00  rozlúčka, káva a koláčik na šťastnú cestu

 

Organizačné informácie:

 Podrobnejšie informácie o obsahu programu nájdete v prihlasovacom formulári a v pozvánke pre registrovaných účastníkov, ktorú vám zašleme po prihlásení sa na podujatie.
Kapacita podujatia je obmedzená a prednosť majú účastníci s uhradeným členským príspevkom, ktorí sa zúčastnia programu počas oboch dní. Ubytovanie je možné si rezervovať iba cez prihlasovací formulár.

 Prosíme, prihláste sa na formulári, ktorý nájdete na tomto linku  a po vyplnení prihlasovacieho formulára a registrácii dostanete údaje k platbe. Faktúru si vyzdvihnete pri registrácii priamo na podujatí.

Prihláste sa prosím včas, prihlasovanie na podujatie bude uzatvorené hneď po naplnení kapacity.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť!

PhDr. Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS a organizačný tím pod vedením Stelly Hanzelovej

Pin It on Pinterest

Share This