Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu s názvom Európsky učiteľ 21. storočia v dňoch 2. – 4. júla 2019 v Bratislave, ktorú organizuje Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať inovácie v edukačnom procese a možnosti uplatnenia najlepších zahraničných skúseností v podmienkach slovenských škôl.

Na konferencii vystúpia zahraniční delegáti a v rámci workshopov budú so slovenskými učiteľmi hľadať možnosti uplatnenia zahraničných inovácií v podmienkach slovenských škôl v týchto oblastiach:

  • Používanie technológií a sociálnych médií v triede
  • Dôležitosť spätnej väzby v pedagogickej praxi
  • Vplyv hodnotenia na podporu zručností pre 21. storočie
  • Vytvorenie kultúry profesionálnej spolupráce a vzájomného učenia sa medzi učiteľmi
  • Rozvíjanie zručností žiakov pre 21. storočie – učíme pre zajtrajšok

Programový plán:

Hlavné prednášky: 60 minút (40 + 20 minút pre otázky publika)

Odborný vstup: 60 minút (10 minútová OECD prezentácia + 50 minútová panelová diskusia + priestor na otázky publika)

Pracovná fokusová skupina: 90 minút (4 paralelné skupiny na každom odbornom vstupe)

Témy odborných vstupov:

Téma č. 1: Využívanie technológií a sociálnych médií v triede.

Ako môžu učitelia a žiaci využiť nové technológie a sociálne médiá na podporu vzdelávania?

OECD moderátor: Aakriti Kalra

Téma č. 2: Použitie hodnotenia na podporu zručností 21. storočia. 

Ako sa musí zmeniť hodnotenie v triede s cieľom podporiť zručnosti 21. storočia?

OECD moderátor: Christa Rawkins

Téma č. 3: Vytváranie kultúry profesionálnej spolupráce medzi učiteľmi.

Prečo záleží na spolupráci učiteľov  a ako vyzerá efektívne profesionálne učenie?

OECD moderátor: Thomas Radinger

Téma č. 4: Učíme pre zajtrajšok

Ako môžeme  naučiť študentov kreativitu, riešenie problémov, a zručnosti spolupráce, ktoré sú potrebné na prekonanie komplexných výziev 21. storočia?

OECD moderátor: Pablo Fraser

Téma č. 5: Spätná väzba je dôležitá

Ako zhromažďujeme a využívame spätnú väzbu od študentov, rovesníkov, rodičov a lídrov v školách na zlepšenie praxe?

OECD moderátor: Ricardo Espinoza

Pin It on Pinterest

Share This