Všetkých členov ASŠŠZS srdečne pozývame na Slávnostnú výročnú konferenciu a Valné zhromaždenie ASŠŠZS 2019, ktoré sa uskutoční v stredu 17. apríla 2019 v Bratislave od 8.15 do 13.30 h a Valné zhromaždenie členov ASŠŠZS v čase od 13.30 do 15.00 h.

Nosnou témou konferencie sú lídri pedagogických inovácií – sme nimi my, všetci, ktorí sa pred 25 rokmi rozhodli ísť za cieľom svojou cestou a na nej zotrvávali aj vo chvíľach, keď sa zdalo, že politické ovzdušie súkromným školám a školským zariadeniam nebolo naklonené. O to viac si vážime tých, ktorí na tejto ceste zotrvali viac ako 25 rokov. Chceme Vám ich predstaviť, získať od nich cenné rady a inšpirácie, verejne sa im poďakovať a aj trochu načrtnúť našu budúcnosť a výzvy, ktoré pred nami stoja.

Trochu netradične – budeme mať viac ako hodinu priestor na ranné príjemné rozhovory, testovanie si svojich líderských schopností, registráciu do benefitných programov pre členov, a to všetko pri už ráno pri šálke dobrej kávy/čaju a hudbe žiakov a absolventov našich škôl.

Účasť na konferencii je bezplatná. Vzhľadom na narastajúci počet našich členov a kapacitné možnosti slávnostných priestorov je nutná registrácia, ktorú budeme potvrdzovať najprv len jednému predstaviteľovi/zástupcovi členskej organizácie.

Príďte medzi nás/ obnovte si členstvo

Ak to neskôr kapacitné možnosti dovolia, konferenciu otvoríme aj pre verejnosť a ďalších záujemcov, o čom budeme informovať na našej www stránke a na našich sociálnych sieťach.

Pin It on Pinterest

Share This