Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska srdečne pozýva svojich členov na

Seminár: Rezortný informačný systém (RIS) – Ako na to?

piatok 20. októbra 2017 od 13.00 – 15.00 h na Štúrovej ul 3, 811 02 Bratislava (2. poschodie)

Seminár vedie: RNDr. Július Ertl, riaditeľ Odboru správy rezortných údajov, MŠVVaŠ SR

Program:

  • Stručné predstavenie RIS + čísla zo septembrového zberu,
  • zhrnutie niektorých problémov zo septembrového zberu + odporúčania pre školy
  • Diskusia: otázky z pléna+odpovede, názorné ukážky

Seminár je určený predovšetkým riadnym členom ASŠŠZS – riaditeľom materských, základných a stredných škôl

Vstup: bezplatne, nutná rezervácia miesta

V prípade záujmu nám dopredu môžete poslať aj svoje otázky k RIS.

Ďalšie informácie a rezervácie miesta: stella.hanzelova@sukromneskoly.sk


Rezortný informačný systém (RIS) je informačný systém, ktorý postupne nahradí súčasný systém štatistického vykazovania škôl a školských zariadení zberom údajov do centrálneho rezortného systému. RIS súčasne zabezpečí konsolidáciu získaných údajov, ich sumarizáciu a sprístupnenie užívateľským organizáciám. Cieľom je znížiť súčasnú administratívnu záťaž učiteľov a manažmentu základných a stredných škôl.

Pin It on Pinterest

Share This