Dnes Vás prosíme o Váš podpis = pomoc a podporu, aby ste zajtra neprišli o svoje školské zariadenie alebo o školu.

Prečo?

MŠVVaŠ SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou sa okrem iného navrhuje, aby ministerstvo školstva mohlo kvôli zefektívňovaniu siete škôl a školských zariadení pružne rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu a to z akéhokoľvek dôvodu.

Navrhovaná novela predvídateľnosť postupu ministerstva školstva nezabezpečuje a vytvára možnosť na politické ovplyvňovanie podoby siete škôl a školských zariadení. To môže mať za následok netransparentné a nedostatočne odôvodnené zatváranie aj kvalitných škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa a s možným negatívnym vplyvom na prístup detí ku kvalitnému vzdelávaniu.

Máme 2 dni na to, aby do stredy 14. 10. 2020 nazbierali aspoň 500 podpisov pod HROMADNÚ PRIPOMIENKU, v ktorej žiadame vypustenie bodu 11 čl. I novely zákona č. 596/2003 Z.z. zo strany predkladateľa a otvorenie širokej odbornej diskusie na túto tému mimo času trvania núdzového stavu a s tým spojeného skráteného plynutia lehôt a ďalších negatívnych vplyvov na pripomienkovacie konanie v tak závažnej veci, akou je vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete.

 Čo môžete urobiť?

1. Ak ste to ešte neurobili, pripojte svoj podpis pod úplné znenie pripomienky:

2. Zdieľajte túto informáciu so svojimi priateľmi na sociálnych sieťach, na webových stránkach, informujte ich o tom, že aj Vaša škola/školské zariadenie môže byť obeťou práve jedného slovka, ktoré sa dnes dostane do novely zákona…

3. Ak sa viete pohybovať v slov-lexe a máte skúsenosti s pripomienkovaním zákonov, môžete aj ako verejnosť pripomienkovať nielen túto časť, ale aj ďalšie zmeny, ktoré ministerstvo navrhuje:

4.Môžete zdieľať s nami ďalšie aktivity na podporu hromadnej pripomienky, aby sme inšpirovali aj ostatných.

Nezabudnite – Dnes Vás prosíme o Váš podpis = pomoc a podporu, aby ste zajtra neprišli o svoje školské zariadenie alebo o školu.

Pin It on Pinterest

Share This