“Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky minuloročného testovania piatakov. Viac ako 45 tisíc detí zvládlo testy z matematiky priemerne, na 62 percent, zo slovenčiny na 63 a z maďarčiny na 55 percent. Výsledky potvrdzujú zaostávanie regiónov za Bratislavou a najmä obrovský problém so vzdelávaním žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Deti z chudobných rodín nedosahujú ani polovičné výsledky v porovnaní s priemerom. Napríklad v matematike dosiahli len 24 percentnú úspešnosť.” informoval hneď v úvode svojho poludňajšieho vydania Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.

“Súkromné a cirkevné školy dosahujú o niekoľko percent lepšie výsledky ako štátne,” prezentoval výsledky redaktor Peter Hanák.

Vypočujte si celý príspevok tu: Ministerstvo školstva zverejnilo výsledky minuloročného testovania piatakov (príspevok je prvý v poradí).

Výsledkom celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 sa podrobne venujú Učiteľské noviny, ktoré zverejnili tlačovú správu MInisterstva školstva, vedy, výskumu a športu: Výsledky testovania: Testy písalo viac ako 45-tisíc piatakov. Zo správy vyberáme:

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov z matematiky nasledovné: Žiaci zo štátnych škôl (41 699 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 61,7 %, žiaci zo súkromných škôl (821 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 69,8 % a žiaci z cirkevných škôl (2 766 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 68,4%. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl podľa zriaďovateľa dosiahli porovnateľné výsledky.

Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: Žiaci zo štátnych škôl (38 970 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 62,6 %, žiaci zo súkromných škôl (812 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 68,5 % a žiaci z cirkevných škôl (2 599 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 68,6 %. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl podľa zriaďovateľa dosiahli porovnateľné výsledky.

(Grafy ASŠaŠZS)

Pin It on Pinterest

Share This