Naštartovaná reforma Učiace sa Slovensko bude v centre pozornosti predstaviteľov súkromných škôl a školských zariadení na výročnej konferencii v dňoch 20.-21. apríla 2017 v Starej Lesnej.

u ofic-46

Zábery z konferencie v roku 2016, foto: Rena Bena

Konferenciu pre svojich členov, predstaviteľov ďalších škôl i odbornú verejnosť každoročne pripravuje Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. „Na jednej strane potrebujeme, aby bolo kvalitné vzdelanie prístupné každému dieťaťu bez ohľadu na jeho socio-ekonomické a osobné predpoklady, ale zároveň je dôležité, aby súkromné školy a zariadenia mohli byť rovnocennými partnermi pri realizácii reformných zámerov,“ zdôraznila Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie. Doplnila, že „niektoré z uvažovaných zmien, ako je, napríklad, komplexné slovné hodnotenie alebo individuálny prístup ku každému žiakovi v triede, naše školy realizujú úspešne už takmer 30 rokov. V niečom sme teda reformu dokonca aj predbehli. Preto bude výsledkom stretnutia súkromných škôl a školských zariadení komplexné stanovisko odborných sekcií asociácie k reformným zámerom, obsiahnutými v materiáli Učiace sa Slovensko, ako aj vyjadrenie ochoty zdieľať príklady úspešnej praxe vo vyučovaní“.

Súčasťou podujatia, na ktorom budú aj predstavitelia ministerstva školstva a autori reformy, bude aj prezentácia modelových príkladov dobrej praxe v súkromných školách, výstava Školy s rešpektom a motivačno-výchovný koncert Petra Bažíka.

Pin It on Pinterest

Share This