Krátenie počtu plánovaných tried prvých ročníkov 8-ročných gymnázií na rokovaní predstaviteľov Asociácie s ministerkou školstva.

Znižovanie počtu tried sa stalo hlavnou témou dlhodobo plánovaného stretnutia predstaviteľov Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska s Martinou Lubyovou, ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré sa uskutočnilo 19. januára 2018 na pôde ministerstva.

Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS a Mária Smreková, členka správnej rady ASŠŠZS na stretnutí s ministerkou zabojovali o to, aby sa aj z pozície ministerstva prehodnotili možnosti vstúpiť do procesu rozhodovania okresných úradov riadených ministerstvom vnútra o krátení prvých tried v súkromných osemročných gymnáziách v Bratislavskom kraji.

Sú súkromné osemročné gymnáziá na začiatku likvidácie?

O možnosť otvoriť prvú triedu žiadalo 6 súkromných gymnázií, no situácia vyzerá tak, že z nich bude môcť otvoriť 1. ročník len jedno gymnázium s dvomi triedami. „Mrzí nás, že sa všetko dialo narýchlo a bez konzultácie počas vianočných sviatkov. Rodičia sú teraz zmätení a nevedia, či na školu, kam chceli prihlásiť dieťa, to bude vôbec možné. Termíny talentových skúšok sa blížia, a tak zostávajú v neistote,“ povedala pre Nový Čas Saskia Repčíková.

Účastníčky stretnutia sa zároveň dohodli aj na ďalšom stretnutí k témam súkromného školstva na Slovensku a jeho možnostiam využiť ich potenciál pri skvalitňovaní vzdelávania na Slovensku.

Pin It on Pinterest

Share This