Na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR sa včera uskutočnilo rokovanie o návrhu Programového vyhlásenia vlády pre rezort školstva. Na príprave takéhoto dokumentu sa zástupcovia súkromných škôl zúčastňujú vôbec prvýkrát a tak sme mali možnosť otvoriť v diskusii o Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 – 2020 kľúčové témy dôležité pre neštátne školstvo ešte pred jeho schválením vládou SR.

Rokovania pokračujú a vláda má Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020 prijať na svojom zasadnutí dňa 13. apríla 2016.

Pin It on Pinterest

Share This