„Župné zastupiteľstvá sa môžu stať výrazným demokratizačným prvkom v riadení možno najdôležitejšej časti vzdelávacej sústavy,“

zdôrazňuje vo svojom stanovisku k výsledkom volieb do samosprávnych krajov Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska:

Pre stredné školy majú samosprávne kraje azda najväčší význam a majú na ne najväčší dosah. Župné zastupiteľstvá sa môžu stať výrazným demokratizačným prvkom v riadení možno najdôležitejšej časti vzdelávacej sústavy. Strednou školou totiž u nás prejde takmer 100% ľudí a môže zvrátiť aj zlé výsledky testovaní PISA.

Bratislavský kraj má osobitné postavenie, pretože je tu najväčší záujem o osemročné gymnáziá a gymnáziá všeobecne, niekoľko unikátnych stredných škôl s odbormi, ktoré inde na Slovensku nie sú a je to kraj s veľmi kvalitnými neštátnymi školami.

Preto chcem poďakovať bývalému županovi Pavlovi Frešovi, ktorý ako jediný zo županov celý čas vzdoroval tlaku na rušenie gymnázií a znižovaniu počtu tried v súkromných a cirkevných školách. Umožnil tak slobodu voľby vzdelávacej cesty pre všetkých študentov (nielen) nášho kraja v tých najťažších časoch. Naozaj si to vážime.

Zároveň sa teším, že novým županom bude Juraj Droba, ktorý má v programe rovnocennosť gymnázií a stredných odborných škôl, transparentné financovanie škôl, podporu odborného školstva a aj osobitnú podporu kvalitných učiteľov a riaditeľov škôl. Verím, že rovnako zachová pre rodičov aj žiakov slobodu výberu druhu a typu stredných škôl tak, aby si mohli vybrať tú najlepšiu školu bez ohľadu na to, kto je jej zriaďovateľom.

Osobitne ma teší aj víťazstvo, ktoré dosiahla Erika Jurinová v Žilinskom samosprávnom kraji. Školy v tomto a aj ďalších krajoch v minulých rokoch naplno pocítili kladivo, ktoré v podobe kompetencie určovať počty prvých tried v stredných školách dostali do rúk samosprávne kraje a účinne ho používali na likvidáciu nepohodlných škôl vo svojom kraji. Verím, že nová županka bude ako žena rozhodovať nielen odborne, ale aj s empatiou a rešpektom k deťom a ich vzdelávacím potrebám.

Školy, a to nielen súkromné v banskobystrickom kraji boli osobitnou kapitolou. Nekompetentné zásahy do ich chodu, riadenia a financovania, absolútna netransparentnosť v rozhodovaní o tom, ktorá otvorí prvé triedy, živorenie bez možnosti čerpať prostriedky na rozvoj – ich situácia bola skutočne už neúnosná. Zvolenie nového župana Jána Luntera je preto obrovskou úľavou a nádejou. Držím mu palce a želám, aby školám v svojom kraji dokázal čo najskôr pomôcť.

Verím aj na dobré výsledky nových županov v Košickom, Prešovskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Programy strán, ktoré ich kandidovali a podporovali, vzbudzujú nádej, že aj v týchto krajoch sa konečne bude o školách rozhodovať na základe ich kvality a prínosu pre študentov aj celý kraj.

Ešte raz gratulujem a teším sa, že si ľudia v 6 z 8 samosprávnych krajoch uvedomili, aký dosah má župa na ich školy a tým aj deti a volili múdre a progresívne rozhodovanie o nich.

V rámci pripravovanej novely Zákona o odbornom vzdelávaní budeme (dúfam, že aj s podporou nových županov) presadzovať veľkú zmenu – navrátenie kompetencie všetkým zriaďovateľom stredných škôl, aby sami rozhodli, aké odbory a koľko tried budú vo svojich školách otvárať. Považujeme to totiž za najlepšiu cestu, ako vyjsť v ústrety potrebám študentov a zároveň dynamicky a nepredvídateľne sa vyvíjajúcej budúcnosti pri ich uplatnení v práci a v živote.

Možno si to ešte úplne neuvedomujú, ale noví predsedovia samosprávnych krajov môžu dať práve cez školy a vzdelávanie svojim krajom nový zmysel. Budú totiž rozhodovať o tom, aké budú naše stredné školy, a tým naše vzdelávanie a budúcnosť našej krajiny.

Držím im pritom palce.

Pin It on Pinterest

Share This