Centrum poradenstva a vzdelávania, n. o. Žilina pripravilo jednodňové školenie určené pre účtovníkov a ekonómov neziskových organizácií, audítorov a asistentov audítorov na tému:

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení za rok 2016

Školí RNDr. Marcela Dobešová, expert na ekonomiku neštátnych škôl. Odporúčame!

Pin It on Pinterest

Share This