Saskia Repčíková, prezidentka SŠŠZS sa v piatok 26. januára 2018 zúčastnila na rokovaní k Zákonu o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Predmetom pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol návrh novely Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Rokovanie zatiaľ prinieslo tézy legislatívneho zámeru a bude pokračovať po predložení konkrétneho znenia novely.

Pin It on Pinterest

Share This