Prerokovanie plánu úloh a formulovanie spoločných pripomienok boli výsledkom stretnutia zástupcov OZPŠaV a partnerských organizácií v školstve dňa 18. 5. 2016.

Zástupcovia sa dohodli na ďalšom stretnutí 25 .5. 2016 s cieľom zhodnotiť priebeh a výsledky diskusie za okrúhlym stolom a dohodnúť sa na ďalšom spoločnom postupe.

Viac informácií: Stretnutie signatárov Deklarácie k plánu úloh ministerstva školstva na rok 2016

Foto: OZPŠaV

Pin It on Pinterest

Share This