Spomienka na G. Rovňáka

ASŠŠZ so smútkom spomína na Gabriela Rovňáka

Koncom minulého týždňa navždy opustil naše rady zakladateľ 1. súkromnej základnej umeleckej školy na Slovensku a dirigent speváckeho zboru Cannes Gabriel Rovňák.

Gabriel Rovňák má za sebou úspešný život zanieteného pedagóga niekoľkých detských speváckych zborov, ktoré majú na svojom konte stovky zahraničných vystúpení. Po presťahovaní sa z východného Slovenska do Bratislavy v roku 1991 zriadil 1. súkromnú základnú umeleckú školu, ktorá má za sebou viac ako 30-ročné úspešné pôsobenie.

Nad prácou pedagóga však má neoceniteľné miesto aj jeho koncepčná práca autora viacerých prototypov učebných plánov špecializovaných tried hudobnej výchovy, zameraných na výchovu spevákov sólového a zborového spevu, učebných plánov pre nadané a talentované deti a učebných plánov pre deti a mládež s prednostným záujmom štúdia.

Gabriel Rovňák mal neoceniteľný prínos aj pre celú obec zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení. Stál pri zrode a prvých krokoch našej pre Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (pri vzniku s názvom Asociácia riadiacich pracovníkov súkromných škôl Slovenskej republiky). V našich radoch aktívne pôsobil vo rokoch 1991 – 2006 a zameriaval sa hlavne na oblasť našej medzinárodnej spolupráce:

  • 1996: autor a realizátor 1. Slovenského festivalu súkromných škôl Slovenska
  • 1997: vedúci delegácie rokovania o vstupe ARPSŠS do Európskej organizácie nezávislých škôl (ECNAIS) v Oxforde
  • 1998: autor koncepcie, Štatútu a zakladateľ Stredoeurópskej organizácie súkromných škôl (MEOPS)
  • 2001: autor koncepcie európskych festivalov súkromných škôl, Praha (2002), Bratislava (2003), Katowice (2005)
  • 2006: autor koncepcie a stanov Združenia zriaďovateľov neštátnych škôl Slovenska.

ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Pin It on Pinterest

Share This