Správa o činnosti a uznesenie o podpore Deklarácie OZPŠaV a partnerských organizácií, ako aj zhodnotenie situácie v regiónoch a spoločný postup s partnermi v roku 2016 boli témami rokovania Správnej rady ASŠŠZS 11. 2. 2016 v Súkromnej základnej škole pre deti so všeobecným intelektovým nadaním v Bratislave.

Pin It on Pinterest

Share This