Príprava mimoriadneho valného zhromaždenia ASŠŠZS, ktoré sa uskutoční 16. októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši, a upresňovanie detailov, bolo hlavnou témou rokovania Správnej rady ASŠŠZS dňa 3. 10. 2019 v Bratislave.

Členovia Správnej rady sa po 25 rokoch od vzniku ASŠŠZS stretli symbolicky – na pôde 1. súkromného gymnázia v Bratislave, ktoré zakladal Ing. František Tóth, ktorý inicioval aj vznik našej Asociácie.

Mimoriadne valné zhromaždenie bude pracovné – prístupné výlučne pre riadnych členov a odznejú na ňom kľúčové informácie k zmenám právnej legislatívy vo vzťahu k súkromným školám a školským zariadenia, ako aj informácie k prijímaniu žiakov 1. ročníka stredných škôl.

Pin It on Pinterest

Share This