Prerokovanie kritickej situácie, ktorá súvisí s postupom určovania plánov výkonov resp. počtom žiakov prvých ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti niektorých samosprávnych krajov Slovenska bude hlavným bodom programu budúcotýždňového zasadnutia Správnej rady ASŠŠZS spolu so svojimi zástupcami súkromných škôl v Krajských radách pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVP).

“Niektorým súkromným školám pre školský rok 2019/2020 samosprávne kraje drasticky znížili počet prijatých študentov do prvých ročníkov pre budúci školský rok, alebo im dokonca nedovolili prijať v 1. ročníku žiadneho študenta, čím by daná škola postupne zanikla,”

priblížila Saskia Repčíková, prezidentka ASŠŠZS “keďže sa situácia v niektorých samosprávnych krajoch podobá, chceme priniesť spoločné návrhy a dohodnúť spoločnú stratégiu postupu pri pomoci tým školám.”

Druhou kľúčovou témou rokovania aj s malou Asociáciu súkromných centier špeciálnopedagogického poradenstva, bude navrhnutie spoločného postupu v situácii, ktorá vznikla po zverejnení prvého vládneho návrhu novely Školského zákona. Jeho podstatou je transformácia poradenského systému, ktorá spočíva hlavne reorganizácii a zlučovaní centier špeciálnopedagogického poradenstva (SCŠPP) a centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Pin It on Pinterest

Share This