Piate, posledné zasadnutie Správnej rady ASŠŠZS v období medzi Valným zhromaždením, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla 2019 v Bratislave a mimoriadnym Valným zhromaždením, ktoré je 16. októbra 2019 sa uskutočnilo v podvečer podujatia v mieste jeho konania – v Liptovskom Mikuláši.

Rekapitulácia – program, počet členov, prihlásení, ospravedlnení, potvrdená účasť, sála, materiály, zodpovednosti, kto čo a kedy robí – všetko je tak, ako má byť.

Sála pripravená, rekapitulácia za nami a už len očakávania: koľko účastníkov príde, ako prijmú odpočet, aký postoj zaujmú k navrhovaným zmenám Stanov ASŠŠZS, na ktorých členovia Správnej rady ASŠŠZS pracovali počas celého leta, ako bude vyzerať nová Správna rada… Nespočetné množstvo otázok, aj nevyslovených a pred nami očakávania. Aký bude zajtrajšok?

Pin It on Pinterest

Share This