Prvé zasadnutie Správnej rady ASŠŠZS po aprílovom slávnostnom Valnom zhromaždení sa uskutočnilo 8. mája 2019 v Liptovskom Mikuláši.

Na Valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla 2019 v Bratislave sa dovtedajšia prezidentka Saskia Repčíková, po 10 rokoch fungovania na poste prezidentky, vzdala svojej funkcie, preto sa prítomní členovia dohodli na príprave Valného zhromaždenia, ktoré bude na jeseň 2019.

Členovia Správnej rady sa na májovom rokovaní dohodli na prechodnom období, ktorého hlavnou úlohou bude príprava mimoriadneho Valného zhromaždenia ASŠŠZS.

Spoločne tiež odsúhlasili návrh zmeny sídla z Bratislavy do Liptovského Hrádku, intenzívnejšiu spolupráca členov správnej rady a rozdelenie úloh tak, aby bola zabezpečená plynulá činnosť ASŠŠZS.

Pin It on Pinterest

Share This