Spravodajca ASŠŠZS

Ďakujeme za Váš záujem dostávať novinky z diania ASŠŠZS, ako aj súkromných škôl a školských zariadení Slovenska prostredníctvom mailovej komunikácie medzi prvými.

V súvislosti so zmenami v nariadení o ochrane osobných údajov v EÚ (GDPR) musíme aj my prijať opatrenia, ktoré Vám zabezpečia lepšiu kontrolu nad spracovaním Vašich osobných údajov.

Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska použije informácie, ktoré ste nám poskytli, na to, aby sme Vás informovali o novinkách v dianí ASŠŠZ, ako aj súkromných škôl a školských zariadení Slovenska a našich partnerov.
Prosíme, dajte nám súhlas použitím formy kontaktu, ktorá Vám najviac vyhovuje.

Svoje rozhodnutie môžete po registrácii kedykoľvek zmeniť kliknutím na tlačidlo ODHLÁSIŤ SA, ktoré nájdete v pätičke každej správy alebo priamo na adrese stella.hanzelova@sukromneskoly.sk.
S Vašimi údajmi budeme narábať s rešpektom a neposkytneme ich žiadnej tretej osobe.

Kliknutím nižšie vyjadrujete súhlas s tým, že Vaše údaje môžeme spracovať v súlade s týmito podmienkami.

<!-- Begin MailChimp Signup Form --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><link href="//cdn-images.mailchimp.com/embedcode/classic-10_7.css" rel="stylesheet" type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> #mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }<!-- [et_pb_line_break_holder] --> /* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div id="mc_embed_signup"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><form action="https://sukromneskoly.us18.list-manage.com/subscribe/post?u=16e77fc02ed6632de526150be&id=40232721bb" method="post" id="mc-embedded-subscribe-form" name="mc-embedded-subscribe-form" class="validate" target="_blank" novalidate><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mc_embed_signup_scroll"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <h2>Chcem dostávať informácie ASŠŠZS: </h2><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="indicates-required"><span class="asterisk">*</span> povinné vyplnenie polí</div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-EMAIL">Emailová adresa <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="email" value="" name="EMAIL" class="required email" id="mce-EMAIL"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-FNAME">Krstné meno <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="FNAME" class="required" id="mce-FNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <label for="mce-LNAME">Priezvisko <span class="asterisk">*</span><!-- [et_pb_line_break_holder] --></label><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <input type="text" value="" name="LNAME" class="required" id="mce-LNAME"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group input-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>Chcem dostávať informácie ako </strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <ul><li><input type="checkbox" value="1" name="group[1109][1]" id="mce-group[1109]-1109-0"><label for="mce-group[1109]-1109-0">člen ASŠŠZS</label></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><input type="checkbox" value="2" name="group[1109][2]" id="mce-group[1109]-1109-1"><label for="mce-group[1109]-1109-1">priateľ/partner/podporovateľ ASŠŠZS</label></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><input type="checkbox" value="4" name="group[1109][4]" id="mce-group[1109]-1109-2"><label for="mce-group[1109]-1109-2">iná preferencia</label></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="mc-field-group input-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <strong>Email Format </strong><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <ul><li><input type="radio" value="html" name="EMAILTYPE" id="mce-EMAILTYPE-0"><label for="mce-EMAILTYPE-0">html</label></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><li><input type="radio" value="text" name="EMAILTYPE" id="mce-EMAILTYPE-1"><label for="mce-EMAILTYPE-1">text</label></li><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="mce-responses" class="clear"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-error-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="response" id="mce-success-response" style="display:none"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div> <!-- real people should not fill this in and expect good things - do not remove this or risk form bot signups--><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div style="position: absolute; left: -5000px;" aria-hidden="true"><input type="text" name="b_16e77fc02ed6632de526150be_40232721bb" tabindex="-1" value=""></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div class="clear"><input type="submit" value="Súhlasím" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="button"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </div><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type='text/javascript' src='//s3.amazonaws.com/downloads.mailchimp.com/js/mc-validate.js'></script><script type='text/javascript'>(function($) {window.fnames = new Array(); window.ftypes = new Array();fnames[0]='EMAIL';ftypes[0]='email';fnames[1]='FNAME';ftypes[1]='text';fnames[2]='LNAME';ftypes[2]='text';fnames[5]='MMERGE5';ftypes[5]='address';fnames[4]='PHONE';ftypes[4]='phone'; /*<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Translated default messages for the $ validation plugin.<!-- [et_pb_line_break_holder] --> * Locale: SK<!-- [et_pb_line_break_holder] --> */<!-- [et_pb_line_break_holder] -->$.extend($.validator.messages, {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> required: "Povinné zadať.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> maxlength: $.validator.format("Maximálne {0} znakov."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> minlength: $.validator.format("Minimálne {0} znakov."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> rangelength: $.validator.format("Minimálne {0} a Maximálne {0} znakov."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> email: "E-mailová adresa musí byť platná.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> url: "URL musí byť platný.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> date: "Musí byť dátum.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> number: "Musí byť číslo.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> digits: "Môže obsahovať iba číslice.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> equalTo: "Dva hodnoty sa musia rovnať.",<!-- [et_pb_line_break_holder] --> range: $.validator.format("Musí byť medzi {0} a {1}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> max: $.validator.format("Nemôže byť viac ako{0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> min: $.validator.format("Nemôže byť menej ako{0}."),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> creditcard: "Číslo platobnej karty musí byť platné."<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});}(jQuery));var $mcj = jQuery.noConflict(true);</script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!--End mc_embed_signup-->

Pin It on Pinterest

Share This