“Sme presvedčení, že kvalita súkromných škôl/školských zariadení stúpa a preto budeme radi, keď sa o členstvo budú uchádzať aj školy a školské zariadenia, pre ktoré je táto téma dôležitá a takto ich budeme môcť prezentovať aj širšej verejnosti.”

RNDr. Mária Smreková

RNDr. Mária Smreková

viceprezidentka ASŠŠZS

maria.smrekova@sukromneskoly.sk

Po období pozastavenia prijímania členov sa po piatku, až do ukončenia trvania mimoriadnej situácie, zjednodušujú pravidlá prijímania nových členov do ASŠŠZS.

Správna rada ASŠŠZS sa na svojom online zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v piatok 24.4. 2020, zaoberala aj situáciou prijímania nových členov. Mimoriadne opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19 sťažili komunikáciu s uchádzačmi formou prístupových rokovaní, kde poverení členovia Správnej rady ASŠŠZS komunikovali priamo v škole so zriaďovateľom, riaditeľom i žiakmi.

Návštevy škôl a školských zariadení sú pozastavené a uchádzačom bude odoslaný podrobný formulár, ktorý vyplní a spolu s čestným vyhlásením odošle ASŠŠZS. Dotazník bude jedným z kľúčových podkladov prijímania nového člena.

Od roku 2019 sa ASŠŠZS začala zaoberať kvalitou škôl, sformulovala program nastavovania kvality, na ktorý upriamuje pozornosť svojich členov. “Kvalita školy/školského zariadenia sa pre nás stáva kľúčovou hodnotou, ktorú chceme podporovať aj u našich členov. Sme presvedčení, že kvalita súkromných škôl/školských zariadení stúpa a preto budeme radi, keď sa o členstvo budú uchádzať aj školy a školské zariadenia, pre ktoré je táto téma dôležitá a takto ich budeme môcť prezentovať aj širšej verejnosti,” zdôraznila Mária Smreková, viceprezidentka ASŠŠZS.

Pin It on Pinterest

Share This