MŠVVaŠ SR na svojej webovej stránke zverejnilo tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania (ďalej len národný program) http://www.minedu.sk/tezy-k-narodnemu-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania/. Keďže ide o dokument zásadného významu, minister školstva Peter Plavčan sa rozhodol sprístupniť materiál už v procese jeho tvorby. Cieľom je predstaviť odbornej verejnosti základný rámec pripravovaných zmien v oblasti výchovy a vzdelávania, začať odbornú diskusiu a získať spätnú väzbu vo forme konkrétnych podnetov.
V rámci konzultačného procesu sa k materiálu bude môcť vyjadriť odborná verejnosť formou okrúhlych stolov v druhej polovici októbra 2016.
ASŠŠZS sprostredkuje Vaše pripomienky pri okrúhlom stole. Pripomienky je potrebné zaslať do 24. 10. 2016 na adresu narodnyprogram@sukromneskoly.sk. Pripomienky musia byť neanonymné. ĎAKUJEME.

Zdroj: UČIACE SA SLOVENSKO – štartuje konzultačný proces k tézam Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania v oblasti regionálneho školstva | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Pin It on Pinterest

Share This