My v školách máme šťastie, že v jednom roku máme dva veľké začiatky. Jeden, ten bežný v januári a ten druhý vtedy, keď sa začne nový školský rok.
Želáme Vám, milí kolegovia, deti, študenti, rodičia i priaznivci súkromných škôl, aby aj tento začiatok bol šťastný.
Nech sa Vám v tomto roku darí ešte viac, ako v tom predchádzajúcom a nech Vás napriek všetkému neopúšťa trpezlivosť, humor a vzájomné porozumenie.

 

Šťastný Nový školský rok 2016/2017!

Pin It on Pinterest

Share This