Už Vám telefonovali? Dnes sme mali v asociácii telefonát z čísla 0948 696 628 alebo z čísla 0948 247 935?

Naše odporúčanie:

Buďte ostražití a ak nechcete platiť komerčnú službu – zverejnenie svojich údajov na webe za 200 €, odporúčame ukončiť telefonát už na začiatku.

Pripájame aj upozornenie zverejnené na informačnej stránke MŠVVaŠ SR – RISportal:

Na základe skúsenosti z júna 2020, kedy mnohých z Vás už opakovane oslovila rovnaká spoločnosť, sme sa zverejniť rozhodli upozornenie na telefonáty z čísiel:

  • 0948 696 628
  • 0948 247 935

Priebeh telefonátu:

Nám sa telefonistka predstavila ako Register služieb (v júni mnohým školám ako Register škôl) a oznámila, že sa nám končí objednávanie služieb na www.registersluzieb.sk a chce aktualizovať údaje (Nepravdivé tvrdenie, neevidujeme s nimi zmluvu, ani bezodplatnú.):

  1. Telefonistka sa predstaví ako Register škôl/Register služieb,
  2. Následne si od Vás vypýta overenie Vašich údajov a potvrdenie, že hovorí s riaditeľom/zriaďovateľom
  3. Informuje o končiacej sa službe a žiada potvrdenie alebo opravu údajov
  4. Následnou komunikáciou môžete byť vovedený do omylu, že ide o povinný register
  5. Následne, ako nám potvrdila nemenovaná zriaďovateľka, Vám príde faktúra s povinnosťou platby 200 €.

Chceme Vás upozorniť, že ide o aktivity súkromnej spoločnosti, na ktorú nemáte povinnosť reagovať, ani platiť uvedenú sumu, pokiaľ z vlastného presvedčenia nechcete, aby Vaša škola bola uvedená na jednej z mnohých komerčných stránok, v tomto prípade na https://www.registerskol.sk/

IČO na tomto webe  nasvedčuje, že ide o spoločnosť Profesionálny register s.r.o. – reklamnú agentúru a agentúru, ktorej cieľom je spracovanie dát… (https://finstat.sk/46938079) . O uvedených praktikách sme v júni informovali aj MŠVVaŠ SR.

Už v minulosti sme mali skúsenosti s podobnými praktikami, kedy školám, ktoré sú členmi rôznych záujmových združení v oblasti vzdelávania, prichádzali pro forma faktúry, vystavenej spoločnosťou https://finstat.sk/51076403/obchodny_register , ktorá sa názvom nápadne podobala napr. našej Asociácii https://sukromneskoly.sk/4105-2/ a v súčasnosti jej názov je opäť iný: Združenie škôl a školských zariadení s. r. o., avšak opäť išlo len o komerčné aktivity s cieľom priniesť firme zisk.

Ak máte s uvedenou spoločnosťou skúsenosti aj Vy, napíšte nám na info@sukromneskoly.sk

Pin It on Pinterest

Share This